Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Gebruiken:

      Getallen

B Gebruiken
Memoriseren, hoofdrekenen, hoofdbewerkigen, bewerkingen met breuken, berekeningen uitvoeren, rekenmachine

1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Paraat hebben

Paraat hebben

Paraat hebben

 • 34 Vermenigvuldigen van een getal met één cijfer met een getal met twee of drie cijfers:
  7 × 165 =
  5 uur werken voor
  5,75 per uur

Kunnen vermenigvuldigen van een getal met één cijfer met een getal met twee of drie cijfers in kale vermenigvuldigingen en dit toepassen in eenvoudige contextsituaties zoals berekeningen met geld.
(Procedures kunnen zijn: splitsen, handig rekenen, vormen van kolomsgewijs rekenen, cijferen.)
Hierbij zijn notaties op papier toegestaan.

 • 6 x 28 =
  7 x 165 =
 • 5 dozen van 335 blikjes, hoeveel blikjes zijn dat in totaal?
 • 5 uur werken voor € 5,75 per uur, hoeveel is dat in totaal?
 • Vermenigvuldigen. (Uit: Alles telt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D tot 1000\Bewerkingen V en D tot 1000 groep 5 en 6\Nieuwe map\Bew_VD-1000_AT_6a03.jpg
 • Reken uit. (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D tot 1000\Bewerkingen V en D tot 1000 groep 5 en 6\Nieuwe map\Bew_VD-1000_PP_6a01.jpg
 • Op verschillende manieren: 3 x 726. (Uit: Rekenrijk)Beschrijving: Bew_VD+1000_RR_6b05

Kunnen vermenigvuldigen van een getal met één cijfer met een getal met meer cijfers en met decimale getallen. Dit in kale vermenigvuldigingen en dit toepassen in contextsituaties zoals berekeningen met geld*.
(Procedures kunnen zijn: splitsen, handig rekenen, vormen van kolomsgewijs rekenen, cijferen.)
Hierbij zijn notaties op papier toegestaan.
* Zie ook toelichting en voorbeelden onder 1-streef: C: Gebruiken; Paraat hebben:
- Standaardprocedures gebruiken, ook met getallen boven de
1000 met complexere decimale getallen in complexere situaties

 • 8 x 2354;
  4 x 13,35
 • Hoe reken jij? (Uit: Alles telt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D kommagetallen\Bewerkingen V en D kommagetallen groep 7 en 8\Bew_vdkg_AT_8a01.jpg
 • Vermenigvuldigen. (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D kommagetallen\Bewerkingen V en D kommagetallen groep 7 en 8\Bew_vdkg_PP_7b04.jpg

 

 

 Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO