Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Notatie:

      Getallen

B Gebruiken
Memoriseren, hoofdrekenen, hoofdbewerkigen, bewerkingen met breuken, berekeningen uitvoeren, rekenmachine

1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1-streef

Paraat hebben

Paraat hebben

Paraat hebben

 • 31 Uit het hoofd optellen, aftrekken, vermenigvul-digen en delen met "nullen", ook met eenvoudige decimale getallen:
  30 + 50  
  1200 – 800
  65 × 10      
  3600 : 100
  1000 × 2,5   
  0,25 × 100

Uit het hoofd kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met "nullen", ook met eenvoudige decimale getallen.

 • 30 + 50; 400 + 70; 7000 + 900; 9000 + 30
 • 80 – 60; 1200 – 800; 1200 – 30; 800 – 750; 500 – 10
 • 65 x 10; 10 x 65; 23 x 100; 100 x 23, 345 x 10; 5 x 1000
 • 1000 x 2,5; 10 x 0,45; 75 : 10; 0,25 x 100; 100 x 4,5;
  4 x 0,5
 • 36 : 10; 360:10; 3600:100
 • Vermenigvuldigen met nul: 0 x 10; 10 x 0
 • Vermenigvuldigen met een tiental. (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D tot 1000\Bewerkingen V en D tot 1000 groep 5 en 6\Nieuwe map\Bew_vd1000_PP_5b03.jpg

 • Delen met nullen. (Uit: Wereld in getallen)
  Beschrijving: Bew_vd1000_WGn_5b04
 • Vermenigvuldigen met en delen door 10. (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: C:\Users\a.noteboom\Desktop\2010\Kennisbank 2010\volledige versie plaatjes kennisbank\Kennisbank Bewerkingen\Bewerkingen V en D\Bewerkingen V en D kommagetallen\Bewerkingen V en D kommagetallen groep 7 en 8\Bew_vdkg_PP_7a01.jpg

Op het niveau van 1-streef moeten kinderen niet alleen optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen met eenvoudige getallen en decimale getallen met nullen uit het hoofd kunnen uitrekenen, maar ook met complexere getallen en decimale getallen.

Zie hiervoor het streefdoel met de toelichting en voorbeelden onder 1-streef, paraat hebben:
'- ook met complexere getallen en decimale getallen:
18 : 100; 1,8 x 1000'.

 

 

 Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO