Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Notatie:

      Getallen

B Met elkaar in verband brengen
Getallen en getalsrelaties. Structuur en samenhang

1- streef

 

Toelichting en voorbeelden bij 1- streef

Weten waarom

 

Weten waarom

  • 26 Opbouw decimale positiestelsel

 

Begrijpen hoe ons decimale positiestelsel is opgebouwd met hele getallen en kommagetallen. De betekenis en waarde van cijfers en hun plaats in kommagetallen kennen, kunnen benoemen en kunnen uitleggen.

  • Hoe vaak past 0,01 in 1? En in 10? En in 100?
    Leg eens uit hoe dat zit.
  • Welk cijfer staat op de plaats van de honderdsten in het getal 425,36?
  • Waarom mag je bij het getal 0,50 de nul wel weghalen en bij 0,05 niet?
  • Jona zegt: '0,45 is groter dan 0,5 want 45 is groter dan 5'. Leg uit waarom Jona géén gelijk heeft.

 

 

  • Dichtbij en veraf. Leg uit hoe je aan je keuzes komt. (Uit: Wis en Reken) Beschrijving: GGR_WR_8a02

 

 

 Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO