Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Getallen Notatie:

      Getallen

B Met elkaar in verband brengen
Getallen en getalsrelaties. Structuur en samenhang

 

1- fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1- fundament

Toelichting en voorbeelden bij 1- streef

Functioneel gebruiken

Functioneel gebruiken

Functioneel gebruiken

 • 21 Splitsen en samenstellen van getallen op basis van het tientallig stelsel

Splitsen van getallen in duizendtallen, honderdtallen, tientallen, eenheden, tienden en honderdsten.

Aanvullen tot ronde getallen op basis van het tientallig stelsel (tot 1, 100, 500, 1000, 10.000).

 • 6400 = 4 x100 + 6 x.....
 • Er zijn 12 tientjes, hoeveel euro is dat? 14 tientjes en één honderdje, hoeveel euro is dat bij elkaar?
 • 789 potloden, hoeveel volle dozen van 100 kun je hiermee vullen?
 • 1000 = 49 + ......
 • 925 + _____ = 1000
 • Maak de getallen. (Uit: Wereld in getallen nieuw)
  Beschrijving: Bew_OA-1000_WGn_5a03

 

 

 

 

 


 

 • Hoeveel geld krijg je terug? (Uit: Alles telt)Beschrijving: Bew_oakg_AT_5b01
 • Betaal met briefjes. (Uit: Rekenrijk nieuw) Beschrijving: GGR_RRn_5a06

Splitsen van getallen ook in duizendsten, tienduizendtallen, honderdduizendtallen en miljoenen. In dit getalgebied ook aanvullen tot ronde getallen.

 • 745.000 = … x 100.000 + … x 10.000 + … x 1000
 • 3,4 miljoen = 3 x …… + 4 x …….
 • 1400 euro, hoeveel briefjes van 10 euro zijn dat?
 • Een lengte van 5,728 meter. Hoeveel hele meters, hoeveel decimeters, centimeters en millimeters is dat? Hoe groot is het verschil met 6 meter?
 • Een bevolking van 92 688 inwoners. Met hoeveel mensen erbij komt het aantal op 100.000 inwoners?
 • Maak vast aan het juiste kaartje. (Uit: Wizwijs)
  Beschrijving: GGR_WW_6b03
 • Vul aan tot een miljoen. (Uit: Alles telt)
  Beschrijving: GGR_AT_6b03

 

 • Getallen samenstellen. (Uit: Alles telt)
  Beschrijving: GGR_AT_7a04
 • Maak de opdrachten. (Uit: Pluspunt)
  Beschrijving: GGR_PP_7b03

 

 Overgenomen uit: Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S  SLO