Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
literatuurlijst deel:

Kleutertijd

Gecijferdheid

Titel              

Rekenen in Beweging: achtergronden, opbouw, bakens, doorkijkjes, voorbeelden en bronnen voor de verrijking van het reken-wiskundeonderwijs op de Vrije School

Auteur             

Rekenwerkgroep

Impressum          

2e dr. - Enschede : SLO/VPC, 1998

ISBN-ISSN          

90 6238 700 4

 

Titel              

Voorbereidend rekenen in de Vrije School kleutergroep.

Auteur             

Frederique Wedekind

Impressum          

Zeist : Hogeschool voor Opvoedkunst, 1996

 

Titel              

Kleuterwiskunde

Auteur             

Fred Goffree

ISBN-ISSN          

9001346693

Impressum          

Groningen : Wolters-Noordhoff, 1993

 

 

 

Titel              

Wiskundeavonturen met jonge kinderen

Auteur             

Miriam Baltussen, Joost Klep, Yvonne Leenders

ISBN-ISSN          

9065083596

 

 

 

 

 

Titel              

Jonge kinderen leren rekenen :Tussendoelen annex leerlijnen : Hele getallen onderbouw basisschool

Auteur             

J. Bokhove, A. Treffers [et al.]

Impressum          

Groningen : Wolters-Noordhoff, 1999

ISBN-ISSN          

90 01 85180 0

 

 

 

 

 

Titel              

Telactiviteiten voor kleuters

Auteur             

Kees Buys

Impressum           

1e dr, 2e opl.. - Baarn : Bekadidact, 1997

ISBN-ISSN          

9032112171

 

 

 

Titel              

Werkboek hoeveelheden

Auteur             

F. Janssen- Vos en A. Beemster en N. van den Brom en L. Schüller

Impressum          

4e dr. - Assen : Van Gorcum & Comp, 1983

ISBN-ISSN          

9023218086

 

 

 

Titel              

De ontwikkeling van de taal en het aanvankelijk rekenen: van kinderen in de kleuterschool en in de eerste twee klassen van het basisonderwijs

Auteur             

door K.C. Lambert-Annema

Impressum          

3e dr . - Zutphen : Thieme & Cie, 19?

ISBN-ISSN          

9003438226

                   

 

Titel              

Werken met kinderen : het KIOSK-werkplan voor het kleuteronderwijs : deel V : werkboek hoeveelheden

Auteur             

Frea Janssen-Vos (eindred.), Annie Beemster, Nel van den Brom, Levina Schüller

Impressum          

Assen : van Gorcum, 1980

ISBN-ISSN          

9023218086

 

 

 

Titel              

Kleuterwiskunde

Auteur             

Fred Goffree

ISBN-ISSN          

9001346693

Impressum          

Groningen : Wolters-Noordhoff, 1993

 

 

 

Titel              

Wiskundeavonturen met jonge kinderen

Auteur             

Miriam Baltussen, Joost Klep, Yvonne Leenders

ISBN-ISSN          

9065083596

Impressum          

Amersfoort : CPS, 1997

 

 

 

Titel              

Rekenvaardigheden van kleuters

Auteur             

B.A.M. v.d. Rijt, J.E.H. van Luit e.a.

Impressum          

jrg 35 , nr. 5 (mei, 1996)

ISBN-ISSN          

0165-04947