Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Literatuurlijst deel:

Klas 5-6

Gecijferdheid

 

Titel              

Rekenen in Beweging : achtergronden, opbouw, bakens, doorkijkjes, voorbeelden en bronnen voor de verrijking van het reken-wiskundeonderwijs op de Vrije School

Auteur             

Rekenwerkgroep

Impressum          

2e dr. - Enschede : SLO/VPC, 1998

ISBN-ISSN          

90 6238 700 4

 

 

 

Titel              

Wiskunde & didactiek : Rekenen en wiskunde in de bovenbouw

Auteur             

Fred Goffree

Impressum          

Groningen : Wolters-Noordhoff, 2001

ISBN-ISSN          

90-01-34672-3

 

 

 

 

 

Titel              

Vrije School Rekenwerkboek : praktisch rekenmateriaal voor Vrije School leraren

Auteur             

Kees van der Linden

Impressum          

2e dr. - 's-Gravenhage : Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, 1992

 

 

 

 

 

Titel              

Handelsrechnen : Zum Unterricht über den Geschäftsverkehr und die Aktivitäten im Wirtschaftsleben

Auteur             

Ruud Gersons

Impressum          

Dornach : Verlag am Goetheanum, 1997

ISBN-ISSN          

3-7235-0927-4

 

 

 

Titel              

Handelsrekenen

Auteur             

Ruud Gersons

Impressum          

Driebergen, 1991  VPC

ISBN-ISSN          

 

 

Titel              

Arithmetical excursions

Auteur             

H en J Bowers

Impressum          

1961 New York  Dover Publications

ISBN-ISSN          

0-486-20770-6

 

 

Titel              

Kinderen leren rekenen : tussendoelen annex leerlijnen : hele getallen bovenbouw basisschool

Impressum          

Groningen : Wolters-Noordhoff, 2001

ISBN-ISSN          

90-01-85100-2

 

 

klik hier                            

Titel              

Honderd procent ! Leer- en oefenboek over procenten voor de groepen 7 en 8 van de basisschool

Auteur              

Jaap van der Put

Impressum          

Voorschoten : Ajodakt, 1995

ISBN-ISSN          

9074080332

 

 

 

Titel              

Rechen-Unterricht und der Waldorfschul-Plan

Auteur             

Hermann von Baravalle

Impressum          

2e dr. - Stuttgart : J. Ch. Mellinger Verlag, 1984

ISBN-ISSN          

3880690197

 

 

 

Titel              

Methodische Gesichtspunkte fur den Aufbau des Rechenunterrichts in der Volksschule

Auteur             

Hermann von Baravalle

Impressum          

Bern : Troxler, 1952

Descriptor         

REKENEN

PRIMAIR ONDERWIJS

 

Titel              

Studiemiddag Rekenwerkbladen in de klas  6 en 7, februari 2002

Impressum          

Driebergen : Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, 2002

Auteur

Paul van Meurs

 

Titel               

The book of Think

Auteur             

Marilyn Burns

Impressum          

1976 Yolla Bolly Press

ISBN-ISSN          

0-316-11742-0

 

Titel              

Math for smarty pants

Auteur             

Marilyn Burns

Impressum          

1981 Yolla Bolly Press

ISBN-ISSN          

0-316-11739-0

 

Titel              

He I hate mathematic books

Auteur             

Marilyn Burns

Impressum          

1975 Yolla Bolly Press

ISBN-ISSN          

0-316-11740-4