Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Literatuurlijst deel:

Klas 3-4

Gecijferdheid

 

Titel              

Rekenen in Beweging: achtergronden, opbouw, bakens, doorkijkjes, voorbeelden en bronnen voor de verrijking van het reken-wiskundeonderwijs op de Vrije School

Auteur             

Rekenwerkgroep

Impressum          

2e dr. - Enschede : SLO/VPC, 1998

ISBN-ISSN          

90 6238 700 4

 

 

 

Titel               

Das Rechnen: menschenkundliche Begründung und pädagogische Bedeutung; zugleich ein Überblick übber das Rechnen auf den Waldorfschulen in den ersten fünf Schuljahren

Auteur             

Ernst Bindel

Impressum          

Stuttgart : J. Ch. Mellinger Verlag, 1966

 

 

 

Titel              

Werken aan realistisch breukenonderwijs : Syllabus t.b.v. 2e studiejaar 2001/2002

Auteur             

Fred Goffree

Impressum          

Zeist : Hogeschool Helicon Lerarenopleiding Basisonderwijs

 

 

 

Titel               

Wiskunde & didactiek : Rekenen en wiskunde in de bovenbouw

Auteur             

Fred Goffree

Impressum          

Groningen : Wolters-Noordhoff, 2001

ISBN-ISSN          

90-01-34672-3

 

 

 

 

 

Titel              

Werken aan realistisch breukenonderwijs : Syllabus t.b.v. 2e studiejaar 2001/2002

Auteur             

Fred Goffree

Impressum          

Zeist : Hogeschool Helicon Lerarenopleiding Basisonderwijs

 

 

 

Titel              

Vrije School Rekenwerkboek : praktisch rekenmateriaal voor Vrije School leraren

Auteur             

Kees van der Linden

Impressum          

2e dr. - 's-Gravenhage : Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, 1992

 

Titel              

Rekenwerkschrift

Auteur             

Kees Verhage, Annemieke Zwart

Impressum           

Zeist : Christofoor, 1998

 

 

 

klik hier                            

 

Titel              

Das Rechnen : Menschenkundliche Begründung und pädagogische Bedeutung

Auteur             

Ernst Bindel

Impressum          

Stuttgart : J. Ch. Mellinger Verlag, 1966

 

 

 

Titel              

Rechen-Unterricht und der Waldorfschul-Plan

Auteur             

Hermann von Baravalle

Impressum          

2e dr. - Stuttgart : J. Ch. Mellinger Verlag, 1984

ISBN-ISSN          

3880690197

 

 

 

Titel              

De breukenbode : een leergang voor de basisschool : werkboek 1

Impressum          

Enschede : SLO ; FI ; CITO, 1996

ISBN-ISSN          

9032918036

 

 

 

Titel              

Methodische Gesichtspunkte fur den Aufbau des Rechenunterrichts in der Volksschule

Auteur             

Hermann von Baravalle

Impressum          

Bern : Troxler, 1952

 

 

 

Titel              

Studiemiddag Rekenwerkbladen in de klas  6 en 27 februari 2002

Impressum          

Driebergen : Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, 2002

 

 

 

Titel              

Rekenen en bewegen

Impressum          

Driebergen : Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen, 2002

 

 

 

Titel              

Spelen met cijfers

Auteur             

WJ Reichmann

Impressum          

Utrecht 59   Spectrum

ISBN-ISSN