Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
literatuurlijst deel:

 

Bewerkingen Klas 3 en 4

 

Titel              

Rekenen in Beweging: achtergronden, opbouw, bakens, doorkijkjes, voorbeelden en bronnen voor de verrijking van het reken-wiskundeonderwijs op de Vrije School

Auteur             

Rekenwerkgroep

Impressum          

2e dr. - Enschede : SLO/VPC, 1998

ISBN-ISSN          

90 6238 700 4

 

Titel              

Werken aan realistisch breukenonderwijs : Syllabus t.b.v. 2e studiejaar 2001/2002

Auteur             

Fred Goffree

Impressum          

Zeist : Hogeschool Helicon Lerarenopleiding Basisonderwijs

 

 

 

Titel              

Rekenkrant voor de Vrije scholen : 5

Auteur             

Red. Kees van den Broekhuizen, Frank de Kiefte, Paul van Meurs

Impressum          

[s.l.] : [s.n.], 1997

 

Titel              

Hoofdrekenen : een hoofdzaak : hoofdrekenen in de basisschool

Auteur             

Wim Sweers

Impressum          

Tilburg : Zwijsen, 1996

ISBN-ISSN          

9027634742

 

 

 

 

Titel              

Kwantiwijzer voor leerkrachten : Een vorm van adaptief rekenonderwijs : Toetsboekje : instaptoets optellen onder honderd, aftrekken onder honderd

Auteur             

Wim van den Berg, Dolly van Eerde, Sabine Lit

Impressum          

Tilburg : Zwijsen, 1994

ISBN-ISSN          

90 276 2770 3

 

Titel              

Tafeltrainer

Impressum          

Groningen : Noord Nederlandse Stempel- en Leermiddelenfabriek,

 

Titel              

Redactiesommen : leerjaar/groep 6

Auteur             

A. Holster, J. Zeilstra

Impressum          

1e herziene dr. - Voorschoten : Ajodakt, 1999

ISBN-ISSN          

90 70732 394

 

 

 

Titel              

Oefenen met breuken

Auteur             

A. Holster en J. Zeilstra

Impressum          

2e dr. - Voorschoten : Ajodakt, 1995

ISBN-ISSN          

90-74080-10-3

 

klik hier                            

Titel              

Met sprongen vooruit : een productief oefenprogramma voor zwakke rekenaars in het  getallengebied tot 100 : een onderwijsexperiment

Auteur             

J.J. Menne

Impressum          

Utrecht : Freudenthal instituut, 2001

ISBN-ISSN          

90-73346-46-0

 

 

 

Titel              

Magische vierkanten

Auteur              

Jantine Bloemhof

Impressum          

Leiden : Stichting Vierkant voor Wiskunde, 2001