koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Grafieken klas 6:

 


Grafieken klas 6

literatuur
Literatuur

RIB
Uitgangspunten    

rib
Meetkunde 

rib
Maat en vorm    gafiek1

 

 

 

grafiek 3

Werkvormen en inhoud

• In de zesde klas besteden we aandacht aan het herkennen van soorten grafieken. Het lezen van gegevens uit deze grafieken wordt geoefend.

• Het zetten van gegevens in grafieken wordt geoefend.
+Tijdens de klimatologieperiode kan b.v. de neerslag en de temperatuur gemeten en weergegeven worden in allerlei soorten grafieken/tabellen.
+De inkomsten voor het eindkamp kunnen aangegeven worden.
+Hoogten van gebergten, lengte van rivieren enz weergeven +Inwoneraantallen weergeven

• Wanneer gebruik je welk instrument om weer te geven: Een tabel geeft vaak nauwkeurige informatie, een lijndiagram laat ons beter de onderlinge verhouding zien.

• Het werken met kommagetallen en procenten kan ons veel materiaal bieden om te werken met grafieken.

grafiek 4