koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Vergelijken en ordenen klas 1 en 2
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Vergelijken en ordenen klas 1 en 2

   meten
   verhoudingen
   verbanden

symmetrieoefeningen
symmetrie vormen

literatuur
Literatuur

rib
Maat en vorm    

rib
Meetkunde 

rib
Klok en tijd

rib
Geld


In de eerste en tweede klas wordt natuurlijk ook gewerkt aan de begrippen rondom het meten.

Deze begrippen worden meer expliciet gemaakt vanuit de alledaagse situatie.
• Wat is zwaarder denk je?
• Kinderen schatten het in.
• Vervolgens kan de leerkracht vragen waarom hij/zij dat denkt, zodat het kind woorden kan geven aan zijn    vermoedens / inschattingen.
• Hoe zou je daar nu achter kunnen komen of dat zo is? Uitvoeren. In de eerste klas kan er ook goed gewerkt    worden aan ordeningen in de vorm van raadsels en spel.
• Ra ra, waarom liggen deze voorwerpen bij elkaar?
• Leg jij eens wat voorwerpen uit de klas bij elkaar, dan raden wij waarom ze bij elkaar horen.
• Memoriespelen

Het behoeft geen betoog dat allerlei activiteiten in de klas rondom andere periodes en jaarfeesten werken aan het meten in de eerste twee klassen.
• Broodhaantjes bakken
• Palmpaasstokken maken
• Slingers vouwen / plakken • enz

In het eerste deel waarin gesproken wordt over gecijferdheid van de kleuters wordt er al op vele gebieden verteld over begrippen die het kind zich eigen maakt . Het vergelijken en ordenen in de eerste klas gaat natuurlijk door.

Vanuit de beweging:

We laten de kinderen op allerlei manieren schatten:

Hoeveel passen is het naar de overkant van het lokaal?
Hoeveel passen zou ik (de leerkracht) nodig hebben denk je? Hoeveel van deze stokken zou het naar de overkant zijn? Kun je dan ook schatten hoeveel dozen ik nodig heb om daar te komen?
Hoe zou je dat aanpakken?

Een kind wordt in het midden van de klas gezet.
Groepeer de rest van de kinderen om hem/haar heen zodat er een rij komt te staan die van klein naar groot gaat.

In de klas kan er natuurlijk op allerlei manieren gemeten worden aan de hand van vergelijken en ordenen: We kunnen kinderen via allerlei categorieën een ordening laten maken.

B.v. Leg de potloden op volgorde van grootte.
Leg de potloden op volgorde van kleur. Je mag allerlei dingen uit de klas gebruiken en op de grond leggen. Probeer daar zo ver mogelijk mee te komen. Er waren kinderen die de knikkerpot namen en alle knikkers achter elkaar neer legden. Ook waren er een paar die de penselen namen en daar een rij van maakten; ze kwamen voorbij de klassendeur.