koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Meten en maten Tijd algemeen klas 2:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Tijd klas 2

   meten
   verhoudingen
   verbanden
Klik hier voor een toneelstuk over de tijdRG00602


symmetrieoefeningen
symmetrie vormen

literatuur
Literatuur

rib
Maat en vorm    

rib
Meetkunde 

rib
Klok en tijd

rib
Geld


De aandacht binnen het onderwijs voor de tijd begint in de tweede klas, maar breidt zich natuurlijk in de verschillende peri┬Čodes van de volgende jaren uit. De tijd valt dus maar voor een deel onder het rekenonderwijs en heeft zijn takken in vrijwel alle "vakgebieden" die in de Vrije School naar voren komen.

Twee kanten hebben we binnen de periodes mee te maken:
1: De kwaliteit van tijd
2: Het lezen van de tijd Vanuit de beweging

Allerlei Men kan een toneelspel maken van de twaalf maanden die in een cirkel staan. De meesters van de seizoenen:herfst, winter,lente en zomer staan buiten de kring. De zon loopt door de kring en heft zijn handen hoog wanneer hij in de zomer is en diep wanneer het winter is. Telkens wanneer hij bij een maand is wordt het gedicht van de betreffende maand ten gehore gebracht

Vervolgens: Gesprek over de verschillende kwaliteiten van de seizoenen, van de maanden en tenslotte van de dagen van de week. Dan komt de overgang naar de klok en er wordt gesproken over de kwaliteiten van de verschillende uren/ dag en nacht. De dubbele klok, de dag- en de nachtklok. We maken met de kinderen deze klok en tekenen de kwaliteiten van de verschillende tijden in. Henri Zagwijn heeft een prachtig klokkenlied geschreven, dat zeker een plaats kan hebben in deze periode. Hier laten we de kinderen de cirkel al in 12 velden verdelen

1. Waarmee wordt de tijd gelezen?
Een gesprekje over zandlopers Zonneklokken Wateruurwerken Kaarsuurwerken
Analoge en digitale klokken Stopwatches

2. Hoe kunnen we de tijd meten? Wat hebben we daarvoor nodig? Leuk en zinvol om kinderen wat te laten bedenken om vorm te geven aan de tijd.

3. Alles rondom de klok: Het slaan van de klokken. De wekker die je op tijd laat ontwaken. De verschillende wijzers op de klok.

4. Klokken in de klas halen. Verschillende soorten die op een verschillend moment slaan.