koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Inhoud klas 4
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


KLas 4

   meten
   verhoudingen
   verbanden

symmetrieoefeningen
symmetrie vormen

literatuur
Literatuur

rib
Maat en vorm    

rib
Meetkunde 

rib
Klok en tijd

rib
Geld


Vanuit concrete situaties wordt gewerkt aan het begrip inhoud.

Dit thema staat dan ook niet centraal in het hoofdonderwijs.
Het begrip inhoud ontstaat aan het directe handelen.

In allerlei handelingen in de klas komt het werken met inhoud aan de orde. We laten kinderen:

• Brood bakken en zo omgaan met de maatbeker/ mengverhoudingen. Maken van appelmoes voor het Michaelsfeest. Maken van behangselplak voor het werken met papier-maché enz.

• Het verdelen van sap tijdens het eten. Begrippen zoals liter komen dan aan de orde. Kinderen worden gewezen op de begrippen die op de maatbeker aangegeven zijn.

• Vanuit het handelen gaan we op zoek naar de verschillende inhoudsmaten. Hoeveel liter past er in deze emmer water? Hoeveel deciliter past er in? Zijn er maatbekertjes met deze inhoud?

De relatie tussen dm3 en liter wordt gelegd. We laten kinderen een uitslag maken van een dm3 en controleren of daar een liter in past. Hoeveel cm3 past er in een dm3 ( gebruik hiervoor het MAB materiaal.)

 

Inhoud en rekenen:


• Hoe kunnen we de inhoud berekenen? We gaan ook in de richting van het letterrekenen door het ontdekken van de formule. Inhoud is lengte x breedte x hoogte. I= L x B x H
• Hoe kunnen we de inhoud berekenen van ongelijkmatige vormen? Bijv. een zwembad met twee dieptes. Vormen zoals een conservenblik.
• Vanuit allerlei contexten laten we kinderen inhoud berekenen.
• Welke maateenheid wordt gebruikt bij het berekenen van de inhoud van: Een kopje koffie Een zwembad Een meer Een neusdruppeltje
• Wat is de relatie tussen m3 en mm3 dm3 en liter cm3 en milliliter