koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Geld Geld algemeen:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Geld algemeen

   meten
   verhoudingen
   verbanden

symmetrieoefeningen
symmetrie vormen

literatuur
Literatuur

rib
Maat en vorm    

rib
Meetkunde 

rib
Klok en tijd

rib
Geld


Een drietal motivaties om te werken met geld.

• Het werken met geld kan voor het rekenen een uitkomst bieden omdat het in zijn decimale structuur in muntvorm zichtbaar te maken is, zodat kinderen het rekenen tot honderd aan de hand van concrete materialen kunnen oefenen.

• Geldrekenen vormt een uitstekende context om het decimale stelsel te leren begrijpen en te doorzien.

• Vanuit dit oogpunt is het ook niet vreemd dat het naast de getallenlijn een model kan bieden voor dit rekenen. Vaak kunnen kinderen wel rekenend met geld in het gebied tot honderd opereren. Een concrete opgave waarbij geld de context is biedt steun.

Daarnaast maakt geld het mogelijk om realistisch en zinvol te rekenen in het gebied tot honderd. Daarbij doen we recht aan de oproep om het rekenen aan de wereld te laten ontwikkelen.

’Aan de wereld’ zijn:
de wetmatigheden vanuit de natuur,
de kwaliteiten van bewerkingen enz.
maar zeker ook dat wat de cultuur aan draagt.