koplogo

                                   Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Meten en meetkunde Afpassen inhoud en oppervlakte:
                                  Begeleidingsdienst voor vrijescholen                                      P. van Meurs

 


Afpassen inhoud en oppervlakte

   meten
   verhoudingen
   verbanden

symmetrieoefeningen
symmetrie vormen

literatuur
Literatuur

rib
Maat en vorm    

rib
Meetkunde 

rib
Klok en tijd

rib
Geld


Het hoeft geen betoog dat deze vorm van afpassen en verfijnen van de maat op velerlei vlakken geïntroduceerd en uitgewerkt kan worden.

• Er kunnen verschillende periodes aanleiding zijn tot het afpassen. Denk hierbij aan de huizenbouw.
Hoeveel stenen hebben we nodig?
Op de tekening staat dat het huis twee meter lang wordt. Hoeveel stenen passen daarin?

 

Deze periode is bij uitstek geschikt om het ervaren van de maat en het direct hanteren van het metrieke stelsel te oefenen. In de vierde klas tijdens het introduceren van de plattegrond.
Hoe ver is dat eigenlijk, een kilometer?
Hoe kunnen we dat uitzoeken?

Kinderen maken een 10-metertouw en gaan rennend en metend aan het werk.

• Ook allerlei activiteiten in de klas.
Jaarfeesten, vaklessen, dagelijkse activiteiten. We gaan haken, hoeveel meter hebben we nodig om naar de poort van de school te komen? We moeten even een aantal lijnen op papier zetten met potlood, zodat de titel echt mooi recht op het papier komt te staan. Hoe pakken we dat ( metend) aan?