koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 1000 ev Optellen kolom:

 

knop
Rekenen
tot 100


literatuur
Literatuur

rib
Rekenen tot 100   

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen


AREB
Rekenen
en bewegen

RIB
Schriftelijk werk   

Rekenalgoritmen

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden
Werkvormen vanuit de beweging

Tussen het 'uit het hoofd' weten,
het uitrekenen of schatten hoeveel twee getallen samen zijn
en het cijferend optellen van twee getallen vanuit de beweging.

Denk bijvoorbeeld aan het optellen via sprongen op de lege getallenlijn,
47 + 35 = ...

optellenEerst springen we de beide getallen op de lijn.

Vervolgens springen we van beide getallen eerst de tientallen en dan de eenheden.

Natuurlijk eerst springen vanuit het rijgen

cijferstrategie

Overige werkvormen

Het hoofdrekenen, dat in het rekenen van de Vrije School altijd een belangrijke plaats heeft ingenomen moet de belangrijkste plaats krijgen.

Wanneer veilig met cijferen begonnen kan worden, is de vraag. Iedere leraar weet namelijk dat de routine en het gemak van het cijferen gemakkelijk de mentale inspanningen van het hoofdrekenen in de weg staat. Opdracht van hiernaast eerst vanuit het rijgen en vervolgens vanuit het splitsen.

 

rijgstrategie