koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Onderdeel deel:

 

knop
Rekenen
tot 100


literatuur
Literatuur

rib
Rekenen tot 100   

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen


AREB
Rekenen
en bewegen

RIB
Schriftelijk werk   

Rekenalgoritmen

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden


Rekenen en Bewegen
knop rekenen en bewegenKik hierVanuit de beweging

Vanuit de deling is natuurlijk moeilijk te werken met beweging. Wel met het direct handelen (bijvoorbeeld met het concreet verdelen van materialen). De getallen worden uiteengelegd in eenheden gepresenteerd door kubusjes, in tientallen met staven van tien, in honderdtallen via vierkante plakken met tien staven enzovoort.'

In het geval van de staartdeling wordt dit positiemateriaal eerlijk verdeeld en de opbrengst ervan later genoteerd.

     mab deling

Van meet af aan wordt op de meest verkorte rekenwijze, het standaardalgoritme, aangestuurd. Geleidelijk worden eerst de deeltallen vergroot en later de delers, raakt het manipuleren met blokken steeds meer op de achtergrond en verdwijnt zelfs de verwijzing naar die blokken in het notatieschema.

rib
kolomsgewijs
rekenen klik hier voor cijferend rekenen en kolomsgewijs rekenen

Overige activiteiten

  1. Ingang via opdelen.
    Hoe zou jij het aanpakken om een hoeveelheid te verdelen?
    Schattingsverdeling.

  2. In een volgende fase, wordt het staartdelingschema geïntroduceerd:    deling schattend
  3. In de derde fase noteren de kinderen nog maar één kolom.

  4. In de vierde fase worden de honderdtallen, tientallen en eenheden per ronde maximaal verdeeld. De notatiewijze gaat steeds meer naar de standaardvorm toe.

Aangezien in deze aanpak van het cijferen naast het maken van kale sommen ook voortdurend elementaire contextproblemen als concrete oriënteringsbasis worden benut ligt het voor de hand de rest-kwestie van meet af aan mee te nemen.