koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Onderdeel deel:

 

knop
Rekenen
tot 100


literatuur
Literatuur

rib
Rekenen tot 100   

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen


AREB
Rekenen
en bewegen

RIB
Schriftelijk werk   

Rekenalgoritmen

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden


Vanuit de beweging

Mab optellen

Zoals hiervoor aangegeven.
Ook vanuit concreet materiaal kan er gewerkt worden aan het aftrekken en inwisselen. In het handelen te hanteren. In het noteren wordt het moeilijk.

Dit beeld is ook met klappen en stampen aan kinderen duidelijk te maken.

Het voordeel van MAB is dat de kinderen dit visueel in een oogopslag kunnen zien.

 

rib
kolomsgewijs
rekenen klik hier voor cijferend rekenen en kolomsgewijs rekenen

Overige activiteiten


Aftrekken

Laat kinderen de handelingen verwoorden. In de volgende stukjes staat uitgebreid uitgewerkt hoe aan de opbouw te werken is.
strategie

Zie Proeve (Hiernaast aanklikken)

Zie RIB (Hiernaast aanklikken)