koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen tot 1000 ev Optellen en aftrekken:

 

knop
Rekenen
tot 100


literatuur
Literatuur

rib
Rekenen tot 100   

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen


AREB
Rekenen
en bewegen

RIB
Schriftelijk werk   

Rekenalgoritmen
Werkvormen vanuit de beweging

    A 344
    B 593
+  C …7

Kinderen klappen en stappen op een getal zoals hierboven aangegeven. Bij het optellen staan er twee getallen onder elkaar die geklapt en gestampt worden. Vervolgens staan er drie kinderen onder die het getal optellen/aftrekken.

Getal a klapt 4 keer.
Getal b klapt 3 keer
Getal c klapt 7 keer

Zijn het meer dan tien klappen geeft hij een stamp door aan het buurcijfer.

 

stop Het gevaar bestaat daarin, dat het een mentaal bewegingsproces wordt.

rib
kolomsgewijs
rekenen klik hier voor cijferend rekenen en kolomsgewijs rekenen

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden


Overige werkvormen

Onthouden' is in eerste instantie helemaal niet nodig omdat de totale hoeveelheid eenheden, tientallen enz genoteerd worden. Wanneer dat klaar is kan er gekeken worden in hoeverre er gegroepeerd moet worden. Eerst wordt er vertikaal in de kolommen opgeteld.

Daarna, als alle kolommen zo behandeld zijn, wordt er ingewisseld en gehergroepeerd. Zonodig begint het inwisselen opnieuw.


cijferen

kolomsgewijs optellen
Uiteindelijk komen we in een vorm waarin het onthouden van belang is.
In de volgende stukjes staat uitgebreid uitgewerkt hoe aan de opbouw te werken is.

Zie Proeve (Linkerkolom aanklikken)

Zie RIB (Linkerkolom aanklikken)