Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Rekenen en bewegen deel:

Van rekenend bewegen naar rekenvaardigheden.

Vanuit de, in deze reader beschreven, achtergronden is wellicht duidelijk geworden dat de beweging een belangrijke plaats heeft in het ontwaken van het rekenvermogen. Naast een aantal ideeën op bewegingsgebied en de beschrijving van een rekenleerroute is het ook belangrijk om te kijken naar de weg die vanuit het bewegen kan leiden tot het verwerven van vaardigheden.
Het bewegen moet een weg gaan die leidt tot verinnerlijking en het ontdekken van vaardigheden.

Een voorbeeld:
boertjeWe nemen het voorbeeld van het boertje op klompen.
Nadat de leerkracht het verhaal heeft verteld van de boer die midden in de nacht ontwaakt en op een klomp naar buiten rent Gaat hij het verhaal uitspelen door met de kinderen in de kring de sok en de klomp te laten horen: sok  Klomp  sok  Klomp

Vervolgens komt de telreeks daarbij : 1  2  3  4  5  6   enz
Met dit gegeven kunnen allerlei variatie gemaakt worden. Denk daar b.v. aan:
Een kind laat op een trom alle klompen horen.
Een groep kinderen spreekt de sokken uit (1,3,5,7) en de andere groep de klompen(2,4,6,8)
Een van de kinderen mag elke tweede klomp laten horen (Maakt dus de rij van vier)
Een van de kinderen laat horen wanneer de boer bij de 10, 20, 30 enz is aangekomen.

 

In de klas wordt op een eigen manier het verhaal getekend waarna het beeld al vrij snel op een getallenlijn terecht komt.

Al vrij snel wordt het beeld van de boer los gelaten en ontstaat de rij van twee die vanuit de beweging gesproken wordt. (De oneven getallen worden in de beweging niet meer uitgesproken).

Daarna wordt de rij van twee stilstaand uitgesproken. Tijdens dit onderdeel proberen we kinderen vooral individueel aan te spreken.

In de klas wordt deze route op het papier gezet waarbij gestimuleerd wordt dat kinderen dit op een eigen manier weergeven op de getallenlijn. Uiteindelijk ontstaat de rij van 2 waar ook weer van alles mee gedaan kan worden (stimuleer eigen producties van de kinderen).

Na dit traject moet de rij nog veranderen in de tafels een traject dat in dit bestek niet beschreven kan worden. Hiervoor kan het boek “Rekenen in beweging”  geraadpleegd worden.