Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
Leerlijnen Doelen per klas :

 

  • Doelen kleuterklas
  • Doelen klas 1
  • Doelen klas 2
  • Doelen klas 3
  • Doelen klas 4
  • Doelen klas 5
  • Doelen klas 6

 

   
klas 4       v      
periode 1 klas 4       v   S en F   S
De kinderen hebben inzicht in de 10-structuur.    2R-1 4.1 v v getallen  
De kinderen kunnen een antwoord van een optelling/aftreksom onder de 1000    schattend benaderen.   2R-11 4.1 v v getallen  
De kinderen hebben inzicht in de getalstructuur.    2R-1 4.1 v v getallen  
De kinderen kunnen kolomsgewijs optellen tot 1000.    2R-14 4.1 v v getallen getallen
De kinderen kunnen kolomsgewijs aftrekken tot 1000.    2R-14 4.1 v v getallen getallen
De kinderen zijn in staat om in sprongen van 100 tot voorbij 10.000 te tellen en de getallen te plaatsen op de getallenlijn.   2R-1 4.1 v v getallen    
Kinderen kunnen verwoorden welke oplossingsmethode ze gebruikt hebben   2R-19 4.1 v v getallen getallen
Zij zijn in staat om van tevoren de mogelijke uitkomst te schatten.    2R-1 4.1 v v getallen getallen
De kinderen kunnen getallen afronden op een tiental of honderdtal 2R-2 4.1 v v getallen getallen  
De leerlingen kunnen bedragen samenstellen uit de gangbare muntwaarden (in euros). Zij consolideren bij geldrekenen eerder ontwikkelde vaardigheden.   2R-18 4.1 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
De kinderen maken kennis met de gestandaardiseerde maten, gewichten en inhoudsmaten en ze kunnen in praktische situaties met de verschillende maten werken.    2R-16 4.1 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
Ze kunnen op basis van (eigen referentiematen hoeveelheden of afstanden schatten.    2R-16 4.1 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
               
               
    4.1          
    4.1          
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)   4.1          
De kinderen kennen de structuur van het tientallig stelsel 2R-2 4.1 v v getallen getallen  
 De kinderen kennen de uitspraak en notatie van maten 2R-16   v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
Meetinstrumenten aflezen en uitkomst noteren; liniaal, maatbeker, weegschaal, thermometer etc. 2R-17   v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
kinderen kunnen omgaan met verschillende tijdseenheden 2R-17   v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
               
               
periode 2 klas 4              
De kinderen kennen het verkorte cijferalgoritme voor het aftrekken.    2R-13 4.2 v v getallen getallen getallen
De kinderen kennen het verkorte cijferalgoritme voor het optellen.    2R-12 4.2 v v getallen getallen getallen
De kinderen ontdekken het delen van grotere getallen, ook met rest.    2R-14 4.2 v v getallen getallen getallen
Kinderen kunnen eenvoudige opgaven uit het hoofd uitrekenen.    2R-12 4.2 v v getallen getallen  
De kinderen kunnen kolomsgewijs vermenigvuldigen met getallen tot de 100 ( 7x35).    2R-13-4 4.2 v v getallen getallen getallen
De kinderen kunnen getallen tot 100.000 schrijven positioneren en lezen.   2R-3 4.2 v v getallen getallen  
Zij ontdekken de procedure voor het kolomsgewijs delen als schattingsdeling.   2R-14 4.2 v v getallen getallen getallen
De kinderen beheersen de tafels en deeltafels  2R-5 4.2 v v getallen getallen  
Kinderen kunnen verwoorden welke oplossingsmethode ze gebruikt hebben.    2R-19 4.2 v v getallen getallen getallen
De kinderen kunnen vanuit een geldcontext handig optellen en aftrekken. 2R-12 4.2     getallen getallen  
Kinderen kunnen de tijd aan een digitale klok aflezen.       4.2 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
    4.2          
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)   4.2          
De kinderen kennen de volgorde van bewerkingen 2R-12 4.2   v getallen   getallen
De kinderen kunnen een volgorde in getallen aanbrengen 2R-1 4.2 v v getallen getallen  
               
               
periode 3 klas 4              
Kinderen kunnen cijferend aftrekken in het gebied tot de 1000.    2R-13 4.3 v v getallen getallen getallen
Kinderen kunnen cijferend optellen in het gebied tot de 1000.    2R-13 4.3 v v getallen getallen getallen
Kinderen weten hoe ze vanuit de kolomsgewijze methode twee getallen onder de 100 met elkaar kunnen vermenigvuldigen.   2R-13   4.3 v v getallen getallen getallen
De kinderen kennen de optelreeksen van 1/2, 1/3 en 1/4 .    2R-7 4.3 v v getallen getallen  
Zij kunnen de stambreuken herkennen in het rekenverhaal en in verschillende modellen.    2R-8-7 4.3 v v getallen getallen  
De kinderen kennen de begrippen teller en noemer,  2R-6 4.3 v v getallen getallen  
De kinderen kunnen concreet helen verdelen of delen samenvoegen tot helen.   2R-6 4.3 v v verhoudingen verhoudingen  
De kinderen komen aan de hand van praktijksituaties tot het breken, verdelen, samenstellen en vergelijken van stambreuken.    2R-6-7-15 4.3 v v verhoudingen verhoudingen  
Kinderen kunnen breuken inzetten om op basis van verhoudingen lengtes te berekenen.    2R-15-19 4.3 v v verhoudingen verhoudingen  
De kinderen kennen de maten: meter, decimeter en centimeter en kunnen daar in het praktische mee omgaan   2R-16 4.3 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
    4.3          
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)              
Ze kunnen betekenins geven aan een eenvoudige breuk in context 2R-6 4.3 v v getallen getallen  
Een vijfde deel van alle Nederlanders korter schrijven als 2R-7 4.3 v v verhoudingen verhoudingen  
               
               
periode 4 klas 4              
De leerlingen kunnen eenvoudige opgaven met gewone breuken maken, ondersteund met concreet breukenmateriaal.    2R-6-7 4.4 v v getallen getallen  
De kinderen kunnen de helen uit een breuk halen.   2R- 6 4.4   v getallen   getallen
Kinderen kunnen kolomsgewijs optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met getallen tot de 100.    2R-13 4.4 v v getallen getallen getallen
De kinderen beheersen de tafels en de deeltafels   2R- 5 4.4 v v getallen getallen getallen  
Zij kunnen de stambreuken op de lege getallenlijn plaatsen.   2R-6-7 4.4   v verhoudingen   verhoudingen
De kinderen kunnen vanuit concrete situaties breuken vereenvoudigen.    2R-6-7 4.4   v verhoudingen   verhoudingen
Kinderen kunnen een verhaalsom m.b.t. breuken omzetten in rekentaal.    2R-6-7 4.4 v v verhoudingen verhoudingen  
De kinderen kunnen inschatten hoe groot het deel is t.o.v. het geheel   2R-6 4.4 v v verhoudingen verhoudingen  
Kinderen kunnen eenvoudige tabellen en grafieken lezen en maken.    2R-16 4.4 v v verbanden verbanden verbanden
Kinderen kunnen blokkenbouwsel (of 3d vorm) vanaf plattegrond nabouwen (of bouwsel omzetten in plattegrond)   2R-16 4.4 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
Kinderen kunnen plaats en route aflezen op een plattegrond.    2R-19 4.4 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
De kinderen komen vanuit de praktijk tot het begrip schaal en kunnen daarmee rekenend omgaan    2R-19 4.4 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
               
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)              
Getal benamingen zoals driekwart, anderhalf, miljoen 3R-1 5.3 v v getallen getallen  
Kinderen kunnen op basis van (eigen) referentiematen een afstand schatten.    2R-16 4.4 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
               
               
     

 

 

 

klas 6              
periode 1 klas 6           S en F   S
De kinderen leren werken met procentformule als voorbereiding op de algebra.    3R-21 6.1        
De kinderen zijn in staat cijferalgoritmen toe te passen op grote getallen en kommagetallen.  Optellen en aftrekken  3R-3 6.1 v v getallen  
De kinderen zijn in staat cijferalgoritmen toe te passen op grote getallen en kommagetallen. Vermenigvuldigen   3R-3 6.1 v v getallen  
De kinderen zijn in staat cijferalgoritmen toe te passen op grote getallen en kommagetallen. Delen   3R-3 6.1 v v getallen  
De kinderen kunnen eenvoudige opgaven rondom kommagetallen,breuken uit het hoofd uitrekenen.    3R-2-20 6.1 v v getallen  
Zij kunnen met percentages (m.b.v. een verhoudingstabel) rekenen .    3R-3-7 6.1 v v verhoudingen verhoudingen verhoudingen
Zij zijn in staat om gegevens in segmenten van een cirkel of staafdiagram zichtbaar te maken   3R-22-3-2 6.1 v v verhoudingen verhoudingen
Zij kunnen eenvoudige opgaven rondom de procenten oplossen.    3R-2-3-8- 6.1 v   verhoudingen verhoudingen  
De kinderen kunnen de procenten verbinden met kommagetallen en breuken f  3R--3-4- 6.1   v verhoudingen   verhoudingen
De kinderen kunnen de procenten verbinden met kommagetallen en breuken.    3R--3-4- 6.1 v v verhoudingen verhoudingenverhoudingen  
De kinderen kunnen met formele maten en gewichten rekenen.    3R-6 6.1     meten en meetkunde  
De kinderen kunnen vanuit concrete situaties rekenen met (en omzetten naar) maten en gewichten.    3R-6 6.1 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
De kinderen kunnen hoeveelheden, prijzen enz. schatten aan de hand van percentages, en breuken.    3R-1 6.1          
De kinderen zijn in staat koersen om te rekenen.    3R-8 6.1          
    6.1          
               
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)              
Uit het hoofd optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met "nullen", ook met eenvoudige decimale getallen 3R-12 6.1   v getallen  
Vereenvoudigen en compliceren van breuken en breuken als gemengd getal 3R-12 6.1   v getallen  
Een breuk of gemengd getal delen door een breuk, vooral binnen een situatie 3R-12 6.1   v getallen  
breuken en procenten lezen en schrijven 3R-12 6.1   v verhoudingen verhoudingenverhoudingen  
kinderen kunnen vanuit de schaal afstanden berekenen 3LA-3 6.1   v verhoudingen   verhoudingenverhoudingen
Samenhang tussen (standaard)maten ook door terugrekenen, in complexere situaties en ook met decimale getallen 3R-16     v meten en meetkunde   meten en meetkunde
               
               
periode 2 klas 6              
De kinderen beheersen de vier bewerkingen met breuken, kommagetallen en procenten.    3R-1-12- 6.2 v v getallen
De kinderen kunnen vanuit contexten, teksten en situaties een probleem in reken-wiskundige termen omzetten.    3R-8 6.2 v v getallen  
De kinderen leren vanuit de praktijk om te gaan met negatieve getallen.    3R-5 6.2        
De kinderen kunnen rekenprocedures vastleggen in (woord-)formules.   3R-21-22 6.2   v getallen  
Zij kennen van alle stambreuken het bijbehorende kommagetal en percentage.    3R- 6.2   v getallen  

verhoudingenverhoudingen

De leerlingen kunnen eenvoudige tabellen begrijpen en bij rekenwerk toepassen.    3R-20 6.2 v v verbanden verbanden verbanden
De kinderen kunnen rekenopgaven oplossen die gesteld zijn in de vorm van een verhoudingstabel.    3R-7 6.2 v v verhoudingen verhoudingen verhoudingen
De kinderen kunnen het rekenen toepassen binnen de verschillende vakken, zoals het werken met schaal, het omrekenen van geld naar andere valuta, het berekenen van afstanden, gewichten, bedragen enz. samenvattend: het rekenen is gericht op de geïntegreerde activiteiten    3R-16-17-1 6.2 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
De kinderen kunnen de inhoud berekenen van ruimtelijke vormen 3R-16 6.2   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
               
               
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)              
Decimale getallen als toepassing van (tiendelige) maatverfijning 3R-1 6.2   v getallen
kinderen kunnen een trend uit gegevens halen 3R-20 6.2   v verbanden   verbanden
kinderen kunnen eenvoudige patronen herkennen 3KV-1 6.2 v v verbanden verbanden  
Relatie tussen 3D ruimtelijke figuren en bijbehorende bouwplaten 3KV-1 6.2   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
Kinderen kunnen beredeneren welke vergrotingsfactor nodig is om de ene (eenvoudige) figuur uit de andere te vormen 3KV-1 6.2   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
Kinderen begrijpen dat verschillende vormen een verschillende omtrek maar gelijke oppervlakte hebben 3R-16 6.2 v v meten en meetkunde   meten en meetkunde
               
               
periode 3 klas 6              
De kinderen kunnen de 4 grondconstructies uitvoeren.    3R-9-16 6.3   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
De kinderen kunnen op een eigen manier en in een eigen taal beschrijven hoe een constructie kan worden uitgevoerd.    3R-9-16 6.3   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
Zij kunnen het aantal graden schatten en met behulp van de geodriehoek meten.    3R-9-16 6.3   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
Zij ontdekken de verschillende meetkundige figuren die in de cirkel kunnen ontstaan en zij kennen de bijzondere lijnen van de cirkel.   3R-9-16 6.3   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
De kinderen kunnen omgaan met passer, potlood en liniaal.   (Als maat- en tekeninstrument) 3R-9-16 6.3   v meten en meetkunde   meten en meetkunde
Zij kunnen de soorten driehoeken onderscheiden, de soorten vierhoeken en maken een begin met een verzameling van de kenmerken hiervan.    3R-9-16 6.3 v v meten en meetkunde meten en meetkunde  
    6.3          
               
Extra doelen referentieniveaus ( tijdens periodeonderwijs of oefenmomenten)              
Kritisch beoordelen van een uitkomst   6.3 v v getallen  
Standaardprocedures met inzicht gebruiken binnen situaties waarin gehele getallen, breuken en decimale getallen voorkomen  3R-14 6.3   v getallen  
Breuken en procenten in elkaar omzetten 3R-16 6.3   v verhoudingen   verhoudingen
Breuken benaderen als eindige decimale getallen 3R-17 6.3   v verhoudingen   verhoudingen
Verhoudingen en breuken met een rekenmachine omzetten in een (afgerond) kommagetal 3R-18 6.3   v verhoudingen   verhoudingen
    6.3          
    6.3          
kinderen kunnen omgaan met een assenstelsel 3R-19 6.3   v verbanden  
Conclusies trekken door gegevens uit verschillende informatiebronnen met elkaar in verband te brengen  3R-20 6.3   v verbanden   verbanden
Berekeningen uitvoeren op basis van informatie uit tabellen, grafieken en diagrammen 3R-20 6.3   v verbanden verbanden verbanden
Op basis van een grafiek conclusies trekken en voorspellingen doen 3R-20     v verbanden   verbanden