Kopafbeelding

Google                                                                 
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
2f en 2s meten en meetkunde:

Referentieniveaus        Niveau 2f en 2s Meten/Meetkunde

A Notatie, taal en betekenis

2F 2S
Paraat hebben Paraat hebben
 • 1 ton is 1000 kg; 1 ton is 100.000 euro
  Voorvoegsels van maten (megabyte, gigagbyte)
 • Symbool voor rechte hoek evenwijdig, loodrecht, haaks bouwtekening lezen, tuininrichting
 • Namen vlakke figuren: vierkant, ruit, parallellogram, rechthoek, cirkel
 • Namen van ruimtelijke figuren cilinder, piramide, bol een schoorsteen heeft ongeveer de vorm van een cilinder
 • Voorvoegsels bij maten
 • Gebruik van symbolen zoals Š, ?, //
 • Parallel
 • Namen van vlakke en ruimtelijke figuren
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Allerlei schalen (ook in beroepsituaties) aflezen en interpreteren (kilometerteller, weegschaal, duimstok)
 • Situaties beschrijven met woorden, door middel van meetkundige figuren, met coördinaten, via (wind)richting, hoeken en afstanden; routebeschrijving geven, locatie in magazijn
 • opgeven, vorm gebouw beschrijven
  Eenvoudige werktekeningen interpreteren; montagetekening kast plattegrond eigen huis
 • Lezen en interpreteren van tekeningen
weten waarom weten waarom
 • Gegevens nodig voor het construeren van tekeningen
 • Redeneren over gelijkvormige figuren

 

B Met elkaar in verband brengen

 

2F 2S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Structuur en samenhang belangrijke maten uit metriek stelsel
 • Interpreteren en bewerken van 2D representaties van 3D objecten en andersom (aanzichten, uitslagen, doorsneden, kijklijnen)
 • Verschillende soorten symmetrie herkennen en gebruiken
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Aflezen van maten uit een (werk)tekening,
 • plattegrond werktekening eigen tuin
  Samenhang tussen omtrek, oppervlakte en inhoud hoe verandert de inhoud van een doos als alleen de lengte wordt gewijzigd, als alle maten evenveel vergroot worden?
 • Tekenen van figuren en maken van (werk)tekeningen en daarbij passer, liniaal en geodriehoek gebruiken
 • Uitspraken doen over orde van grootte en nauwkeurigheid van meetresultaten
weten waarom weten waarom
 • Uit voorstellingen en beschrijvingen conclusies trekken over objecten en hun plaats in de ruimte: hoe ziet een gebouw eruit? samenhang tussen straal r en diameter d van een cirkel (in sommige beroepen wordt vooral met diameter (doorsnede) gewerkt)
 • Structuur en samenhang metrieke stelsel (uitgebreid)
 • Oppervlakte en inhoud van gelijkvormige figuren

 

C Gebruiken

2F 2S
Paraat hebben Paraat hebben
 • Schattingen en metingen doen van hoeken, lengten en oppervlakten van objecten in de ruimte een etage in een flatgebouw is ongeveer 3 m hoog
 • Oppervlakte en omtrek van enkele 2D figuren berekenen, eventueel met gegeven formule en rond terras voor 4 personen moet minstens diameter 3 m hebben. Is een terras van 9 m2 geschikt?
 • Inhoud berekenen
 • Grootte van hoeken en afstanden berekenen in 2D en 3D figuren
 • Stelling van Pythagoras
 • Goniometrische verhoudingen sin, cos en tan
Funcioneel gebruik Funcioneel gebruik
 • Juiste maat kiezen in gegeven context. Zand koop je per 'kuub' (m3), melk per liter.
 • Kennis van figuren en hun eigenschappen gebruiken bij het oplossen van problemen
weten waarom weten waarom
 • Redeneren op basis van symmetrie (regelmatige patronen) randen, versieringen
 • Eigenschappen van 2D figuren
 • Regelmaat in meetkundige patronen herkennen en beschrijven