• Breuken procenten en verhoudingen
 • Meten en maten
 • Schatten
 • Doelen
 • Literatuur
 • Voorbereiding
 • Contact
 • Basisstappen

  Een lijn van vaardigheden

  Van 0-20

  Getalbegrip

  Tellen tot 5

  Tellen tot 10

  Van 10 tot 20

  Bewerkingen van 0 tot 5

  Bewerkingen tot 10

  Bewerkingen tot 20

  zonder brug

  met brug

   

   

  Waarom deze lijn?

  • Geeft een duidelijk beeld van de opbouw van een leerlijn naar het rekenen tot 100.
  • Geeft de leerkracht de mogelijkheid zijn leerlijn bij te stellen.
  • Geeft een duidelijk beeld van de te nemen stappen in de leerlijn.

   

  Getalbegrip

   


  Van 0 tot 5 uitwerking: klik hier om naar het begin terug te gaan

  1) Hoeveelheden handelend en verwoord vergelijken.
   

  Tellen tot 5 uitwerking: klik hier om naar het begin terug te gaan
   

  2) De telrij heen en terug opzeggen met eenheden en 2-tallen.

  3) Getalsymbolen lezen en schrijven.

  4) Begrippen: meer, minder, evenveel en niet- evenveel + de symbolen.

  5) Eén- één relatie.

  6) Plaatsen van getallen op de getallenrij.

  7) Koppelen van hoeveelheid – getal.

  8) s MS'; ">: klik hier om naar het begin terug te gaan
   
  29) Een betekenisvolle situatie kunnen omzetten in een formule en omgekeerd.

  30) Rekenhandelingen uitvoeren in concrete situaties.

  31) Splitsen van hoeveelheden tot 5.

  32) De symbolen + en - kunnen lezen, schrijven, gebruiken.

  33) Aanvullen hoeveelheden tot een gegeven aantal.

  Aantallen al tellend samenvoegen

  34)           E + E                 2 + 3               

  35)          E – E               4 - 1                

  36)          E + . = E           3 + . = 4           

  37)          . + E = E           . + 2 = 5           

  38)          E - . = E           4 - . =

  39)          . - E = E          . - 2 = 3           

  Bewerkingen  tot 10 uitwerking: klik hier om naar het begin terug te gaan
   

  39) Een betekenisvolle situatie kunnen omzetten in een formule en omgekeerd.

  40) Rekenhandelingen uitvoeren in concrete situaties.

  41) Splitsen van hoeveelheden tot 10.

  42) De symbolen + en - kunnen lezen, schrijven, gebruiken.

  43) Aanvullen hoeveelheden tot een gegeven aantal.

  Aantallen al tellend samenvoegen

  44) E + E                      5 + 3               

  45) E - E                      8 - 3               

  46) E + . = E               9 + . = 4           

  47) . + E = E                . + 2 =

  48) E - . = E                9 - . = 1           

  49) . - E = E                . - 2 = 8         &nbnbsp;      

  70) De symbolen x en : kunnen lezen, schrijven en gebruiken.

  71) Vermenigvuldigen en delen                    - met materiaal.

  72) Vermenigvuldigen en delen                    - met schematische voorstelling.