koplogo

                                                             Google
Stuur een mail naar de Begeleidingsdienst voor Vrijescholen: P. van Meurs
Stel een vraag
getalbewustzijn Gestructureerd tellen:

 


Gestructureerd tellen

   
Referentie getallen
   
Referentie verbanden

literatuur
Literatuur

KGR
Kinderen gaan
Rekenen

AREB
Rekenen
en bewegen

rekenkist
Rekenkist

rekenlogoVerdieping
Getallenlijnen


rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rekenenverdieping
Rekenen tot 20
Stappen

rib
Rekenproblemen 


Vanuit het verkort tellen komen we in het bewegend rekenen uit op het gestructureerd tellen

Op deze manier kunnen we werken aan de verdelingen (splitsen van de tien)

Tel tot de tien,
klap 5 keer
en stamp vijf keer

materialen
rekenrek
twintigsnoer en later het honderdsnoer
Mab materiaalDoor structuur te brengen in de telrij kunnen we de verschillende rekenrijen laten ontstaan

Zie voorbeeld van de boer en de klomp in: Rekenen en bewegen. Leren tellen tot de 100 waarin we vanuit het beeld de tien- en vervolgens de vijfstructuur laten ontstaan. “We komen elke keer in een nieuw rijk. Het rijk van de tien, de twintig enz. Al lopend gaan de kinderen door deze rijken.”

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingensprongen

 

Op allerlei manieren wordt de tien (of andere getallen) gesplitst en deze splitsingen worden (vanuit een rekenverhaal of concrete situatie) getekend.

Hier wordt gewerkt vanuit het geheel. Vanuit deze situatie wordt het rekenrek als beeld van de vijfstructuur ingevoerd. Allerlei oefeningen worden hierop uitgevoerd

6 op het rekenrek 6=

6 op het rekenrek

 

De leraar laat aantallen (allerlei voorwerpen)in kleinere groepen opdelen, zoals 12 walnoten in de groepjes: 7 en 5; of 4 en 4 en 4; of 4 van 3; of... eierdozen

De leerlingen beleven de vier hoofdbewerkingen nu concreet en leren deze daarbij in gewone spreektaal te verwoorden. Na de analyse volgen de bewerkingen ook in omgekeerde zin als synthese. De bewegingen worden op papier weergegeven als sprongen op de getallenlijn. Maar ook vanuit de kwaliteit in allerlei vormen ( Een voorbeeld daarbij zijn de bekende stervormen). Door de periode heen verstilt deze beweging tot getallenrijen die in een latere fase overgaan in de tafels. Op allerlei manieren worden de structuren aangebracht binnen de getallenlijn (b.v kralenkettingen maken in verschillende structuren).

Allerlei vormen om de tafels weer te geven